GIS for Everyone

By Assoc. Prof. Ali Erkan, Department of Computer Science , Ithace College A Geographic Information System (GIS) allows people to work with data associated with locations on earth. This talk starts with a brief introduction to GIS. After a short survey of web driven and open source systems, the focus shifts to a set of[…]

Ateşböceklerinden Facebook’a: Her şey bağlantıdan ibaret

Davetli konuşmacımız: Ithaca College Bilgisayar Bilimleri Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ali Erkan Son 20 yıl içinde, dünyada birçok alanda aynı tür sosyal ağların olduğu gözlendi (WWW, Internet, biyolojik sistemler, vs). Bu sunum, sosyal ağların bulaşıcı cinsel hastalıkların modellenmesinde nasıl kullanıldığından tutun da Wikipedia’nın ilk altı ayında nasıl büyük bir gelişme gösterdiğine kadar birçok sorunun cevabını bulmanızı sağlayacak.[…]